Nagradni konkurs „SV Summer“

Nagradni konkurs „SV Summer“ traje od 11.06.2018. do 11.07.2018. godine do 23h.

Organizator konkursa je Sport Vision d.o.o. iz Beograda, Milentija Popovića 5V (dalje: Organizator ili Sport Vision).

Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno.

Konkurs se realizuje na posebno kreiranoj web stranici https://sportvisionfun.rs/ i na Facebook stranici Sport Vision Srbija (https://www.facebook.com/sportvisionsrbija//). Pravila nagradnog konkursa će biti objavljena na sajtu https://sportvisionfun.rs/

Pre nego što uzme učešće u akciji, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u delu „Opšte odredbe“.

PRAVILA KONKURSA

Na Sport Vision Facebook stranici i na web stranici https://sportvisionfun.rs/ se organizuje konkurs „SV Summer“ u okviru koga će se nagrađivati korisnici koji će putem aplikacije postavljati svoje fotografije sa ponuđenim objektima (stikerima). Žiri Organizatora bira 3 (tri) najzanimljivije i najkreativnije fotografije i nagrađuje učesnike koji su ih poslali. U uži izbor ulazi prvih 10 fotografija po broju glasova.

Korišćenje aplikacije je besplatno i dobrovoljno.

Korisnik može da pošalje više od jedne fotografije.

Glasati je moguće samo jednom u toku dana.

Žiri čini marketing tim kompanije Sport Vision.

Žiri zadržava pravo da izmeni fotografiju koju korisnik pošalje u cilju što boljeg prezentovanja na aplikaciji „SV Summer“. Izmena fotografije podrazumeva kropovanje, isecanje delova fotografije, eventualnu doradu boja i pozadine fotografije, kao i dodavanje teksta, logotipa i sl.

Žiri Organizatora će prihvatiti samo fotografije koje su u skladu sa zadatom temom i koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Sport Vision.

Učesnici ovog konkursa i lica na fotografiji ne mogu biti maloletna, a Organizator zadržava pravo da traži proveru ispunjenosti ovog uslova i da u skladu sa tim ne dozvoli objavljivanje fotografija na kojima se pojavljuju maloletna lica.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

Fond nagrada:

Ukupan broj dobitnika: 3 (tri)

Nagrade:

Glavna nagrada – Vaučer u vrednosti od 20.000 dinara

Druga nagrada – Vaučer u vrednosti od 10.000 dinara

Treća nagrada – Vaučer u vednosti od 5.000 dinara

Ukupan fond nagrada: 1 vaučer u vrednosti od 20.000 dinara, 1 vaučer u vrednosti od 10.000 dinara, 1 vaučer u vrednosti od 5.000 dinara.

Mehanizam nagrađivanja

Svi posetioci Sport Vision Facebook stranice, ili web sajta https://sportvisionfun.rs/ biće u mogućnosti da u periodu trajanja ovog konkursa pošalju kreativne fotografije na kojima su prikazane njihove omiljene letnje aktivnosti i osvoje nagradu.

Fotografije mogu slati preko aplikacije „SV Summer“ koja se nalazi na web stranici https://sportvisionfun.rs/ kao i na Facebook stranici Sport Vision.

Jedna osoba može osvojiti jednu nagradu.

Sve fotografije koje su poslate preko aplikacije „SV Summer“, a ispunjavaju temu i pravila konkursa, i odobrene su od strane žirija Organizatora biće objavljene na aplikaciji „SV Summer“. U protivnom se smatra da fotografija nije ispunila uslove ovog konkursa za osvajanje nagrade.

Kriterijumi po kojima žiri bira fotografije su: kreativna i zanimljiva fotografija, stil u skladu sa Sport Vision brendom.

Žiri će odabir pobedničkih fotografija izvršiti do 15.07.2018., a imena pobednika će biti objavljena na Facebook stranici Sport Vision narednog dana (16.07.2018.) i to najkasnije do 20h.

Nagrada će se dodeliti samo osobi koja je poslala fotografiju i osvojila nagradu i ne uključuje druga lica na fotografiji.

Preuzimanje nagrada:

Učesnici koji su stekli pravo na nagrade dobiće e-mail kojim će biti pozvani da ostave svoje podatke kako bi im se uručile nagrade.

Ime dobitnika nagrade biće objavljeno na Sport Vision Facebook stranici kao i na sajtu https://sportvisionfun.rs/

Nakon proglašenja, dobitnici će biti kontaktirani putem mejla i dužni su da dostave svoje podatke, kako bi im nagrada bila isporučena brzom poštom na kućnu adresu.

Ukoliko dobitnici nagrada iz ovog konkursa ne odgovore na mejl u roku od 7 (sedam) dana od dana proglašenja pobednika, smatraće se da su dobitnici odustali od nagrade, a Organizator nije dalje u obavezi da nagradu isporuči.

Opšte odredbe:

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje. Kompanija Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog Konkursa, i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Da biste učestvovali u ovoj nagradnoj aktivaciji potrebno je da prethodno prihvatite propisane uslove konkursa, tako što ćete kliknuti da prihvatate ili se slažete sa ovim pravilima. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Takođe ste saglasni da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa (fotografije) može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator, kao i da se koristi u druge marketinške svrhe (Facebook, i slično), a sve u vezi ovog konkursa i dok traje promocija ovog konkursa.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su ime i prezime i adresa stanovanja prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran/a od strane Sport Vision-a u vezi ove akcije.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa pravom Sport Vision-a da pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Sport Vision promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Potvrđujem da sam upoznat/a sa pravom Sport Vision-a da pri realizaciji ove aktivacije isključi iz konkursa sve učesnike kod kojih se utvrde pokušaji mahinacija i manipulisanja glasovima, korišćenja skripti i ostalih neregularnih radnji. Takođe potvrđujem da sam obavešten/a i saglasan/a sa time da regularnost učešća i glasanja utvrđuje stručni tim određen od strane Organizatora, a koji nije u obavezi da obrazlaže odluke o isključenju učesnika iz konkursa.

Potvrđujem da Sport Vision ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija, i dr.) kao i da Sport Vision nije odgovoran za štetu koja može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

U Beogradu, dana 11.06.2018. godine

ORGANIZATOR:
Sport Vision D.O.O.